Alergije


ODPRAVLJANJE ALERGIJ S POMOČJO "TOP" TEHNIKE

 

                                      

Hitro, učinkovito, trajno odpravljanje alergij in drugih preobčutljivosti.


Če še nimate medicinske diagnoze, sumite pa, da ste alergični ali bi se želeli prepričati, da z alergijami nimate težav, izpolnite tale kratek test.

 • Ali pogosto kihate in smrkate?
 • Vas pogosto skelijo oči?
 • Imate velikokrat vzdraženo, srbečo kožo ali izpuščaje?
 • Se vam ponavljajo prebavne težave in slabosti?
 • Vam včasih oteče obraz, roke in noge?
 • So vaše težave pogostejše v pomladnih mesecih?
 • So vaše težave povezane z nekaterimi vrstami hrane (z oreški, jajci, mlekom in mlečnimi izdelki, s kakšno vrsto sadja)?
 • Se težave pojavljajo samo v določenem okolju (v službi, doma, v stiku z domačimi živalmi)?
 • So težave povezane z ozračjem (mrzlo, vlažno, klimatizirano)?
 • Ima kdo od staršev alergijo?

Če ste vsaj štirikrat odgovorili pritrdilno, je zelo verjetno, da imate alergijo.

Vir: www.krka.si, V skrbi za vaše zdravje, št. 13, 2009


Po metodi OSD je mogoče, med drugimi psihosomatskimi težavami, motnjami in boleznimi, odpravljati tudi alergije. Gre za kurativno odpravljanje alergij, ne pa interventnega, kjer je potrebna nujna medicinska pomoč, saj lahko pride celo do življenjske ogroženosti.

Uspešnost metode OSD, v povezavi z odpravljanjem alergij, je vsaj 80%. Je pa za tovrstno  uspešnost odprave potrebno prepoznati in odpraviti vse obstoječe tipične in netipične vzroke. Procent uspešnosti je odvisen od različnih dejavnikov, predvsem pa od aktivnosti in motivacije posameznika, ki se želi alergije osvoboditi.

Osnova delovanja metode OSD je torej posameznikova lastna aktivnost. Svetovalec ga skozi proces obravnave in različne tehnike metode OSD samo vodi in ga nauči, kako si lahko, tudi po odpravi alergije, pomaga sam v vzdrževanju ugodnega stanja. Smiselno je vedeti, na kateri alergen smo preobčutljivi in kateri so možni navzkrižni alergeni, ki lahko prav tako sprožijo alergijsko reakcijo.

Odpravljanje alergij po metodi OSD je primerno za vse vrste alergičnih reakcij, z znanimi ali neznanimi alergeni. Uspešno je mogoče odpravljati alergije tudi pri otrocih v sodelovanju s starši.

Medicina je pri preventivi in opravljanju alergij nujno potrebna, saj odkriva vrste alergenov z najrazličnejšimi testiranji, ugotavlja, kako se kažejo in kako prehajajo iz ene oblike v drugo in v kompleksnejše bolezni. Različne vrste alergij zdravi z različnimi zdravili, ki so varna in učinkovita. Preventivno priporoča izločitev alergenov iz okolja. Preprečuje tudi napredovanje alergijskih težav in bolezni na višjo stopnjo.

Delo po metodi OSD pa predstavlja okrepitev pomoči osebam z alergijami predvsem v smeri odpravljanja vzrokov zanje. O vzrokih medicina govori, da niso natančno znani. Predvidevajo, da se kot vzroki pojavljajo dednost, način življenja (izpostavljenost cigaretnemu dimu, opojnim substancam, stresu, itd.), onesnaženost okolja in drugo. Predvidevajo, da se običajno težave začnejo v otroštvu, se z odraščanjem večinoma ublažijo ali izginejo, nekatere pa ostanejo do poznih let. Mnogi strokovnjaki s področja medicine pravijo, da je, ob odkritem vzroku za alergijo, zdravljenje zelo enostavno in uspešno. Gre v smeri izogibanja alergenu, z zdravili in specifično imunoterapijo (traja od 3 do 5 let, najbolj uspešna je pri alergiji na cvetni prah trav in na pike žuželk).

Problem nastaja, ker je pot do prepoznave vzrokov za alergije predolga, pogosto pa vzroka sploh ni mogoče odkriti. Lahko je tako globoko skrit v podzavesti, da do njega sploh ne prodremo.

 

DELITEV VZROKOV

Vzroki, na katere nimamo neposrednega vpliva

 • Dedni faktorji

V nekaterih družinah se alergije pojavljajo pogosteje. Če ima alergijo eden od staršev ali celo oba, je zelo verjetno, da bo alergičen tudi otrok. Govorimo o dednih dispozicijah, ki so definirane kot trajna telesna ali duševna pripravljenost za nekaj oz. nagnjenost, dovzetnost za določene dogodke, stanja, težave, bolezni. Ni pa nujno, da dedne dispozicije izvirajo od naših neposrednih prednikov, lahko so pogojene tudi z več generacijami nazaj.

 • Mikroklimatske spremembe in onesnaženost okolja vpliva na hrano, ki jo zaužijemo. Tudi naravno okolje se nenehno spreminja, industrija uvaja vedno nove tehnologije za pridelavo in predelavo hrane, kar posledično deluje na slehernega posameznika.
 • Virusne okužbe.
 • Psihične in fizične obremenitve kot posledica sodobnega življenjskega sloga.
 • Travme, stigmatizacije, tragični dogodki, naravne katastrofe, itd.

 
Vzroki, na katere imamo neposredni vpliv

Vzroki, na katere imamo neposredni vpliv so v glavnem vedenjski vzorci, ki jih lahko odpravljamo ali vsaj omilimo z različnimi tehnikami metode OSD. Na te vzroke lahko vplivamo s tem, da o njih spregovorimo in poiščemo pomoč ali jih ozavestimo in s pomočjo tehnik metode OSD odpravimo.

 • Prevelika higiena in premajhna izpostavljenost različnim snovem (tudi umazaniji) lahko zmanjša odpornost organizma na alergene.
 • Vzpostavljeni obrambni mehanizmi, predvsem perfekcionizem, manipulacija, kompenzacija, projekcija, represija.

Obrambni mehanizmi so podzavestni in se jih ne zavedamo. Zavedamo se lahko, da pretirano pospravljamo, čistimo, da pretiravamo v higieni, zaščiti otroka pred raznimi prehladi in obolenji (pretirano oblačenje tudi ko za to ne obstajajo razlogi, vidno predvsem v vrtcih) itd., na kar nas opozarja tudi ožje in širše družbeno okolje. Ko poiščemo pomoč ugotovimo, da lahko iz našega perfekcionizma izhajajo tudi mnoge alergije, ki jih lahko z lastno aktivnostjo razbijemo in s tem izničimo njihov vzrok. Če smo manipulativni lahko alergije uporabljamo za svoje privilegije, da nam določenih aktivnosti ni potrebno izpeljati. Tudi pri projekciji oz. prenosu krivde na druge lahko alergije uporabimo kot sredstvo. Lastno neaktivnost lahko kompenziramo v alergijah, ki nam izbijajo vedno takrat, ko nekdo od nas nekaj pričakuje in tega nočemo ali ne zmoremo izpeljati.

 • Stres in medsebojna neskladja.

Stres in medsebojna neskladja lahko omilimo ali odpravimo, seveda, če nismo žrtvenega značaja in nam vse to ustreza, da lahko objokujemo svojo usodo.

 • Neugodna in, za naše psihosomatsko neravnotežje najnevarnejša osnovna čustva kot: strah, jeza, krivda.

 

 

POMOČ PRI OMILJANJU IN/ALI ODPRAVLJANJU ALERGIJ S "TOP" TEHNIKO (TEHNIKA ODPRAVLJANJA PREOBČUTLJIVOSTI) V OKVIRU METODE OSD

 

Vsa pomoč skozi vse tehnike metode OSD je časovno vezana na 45 minut do ure in pol pri enostavnih primerih, ko gre za alergije na točno določen alergen. Pri kompleksnejših primerih lahko obravnava traja dlje ali je celo razdeljena v več delov. Delo s tehnikami metode OSD je lahko zelo zahtevno. Obravnavani se lahko izčrpa in delo v istem dnevu ni več mogoče. 

 

Obravnavani lahko poišče pomoč, ker sam ugotovi, kateri alergen mu povzroča alergične reakcije, lahko pa mu je že postavljena medicinska diagnoza in je tudi že vključen v medicinsko zdravljenje ali zdravljenje po drugih metodah in pristopih. To ne predstavlja nobenih ovir za odpravljanje alergij po metodi OSD. Lahko pa so primeri bolj zahtevni, ko alergija predstavlja samo del simptoma zahtevnejše bolezni. V teh primerih lahko omiljanje in/ali odpravljanje alergije traja dlje časa, zgornje časovne omejitve ni.

V pomoči pri omiljanju in/ali odpravljanju alergij je pomembno upoštevati 12 izhodišč. Vse izvaja obravnavani, svetovalec ga pri tem vodi.

1 IZHODIŠČE

V prvem izhodišču lociramo dogodek prvega pojava alergičnih reakcij (po spominu ali z mentalnim vračanjem, če je izrinjen v podzavest).

 • Sledi delo po tehniki SMET.

Svetovalec obravnavanega vodi skozi posamezne nivoje in ga spodbuja k izražanju občutkov, ki jih doživlja ob odgovorih na vodena vprašanja. Le-ta spodbujajo ozaveščanje tistega, kar je ostalo potlačeno v podzavesti in predstavlja program, ki pogojuje alergijo.

Vodena vprašanja se vežejo na štiri nivoje:

 SLIKO: spoznavno - socialni nivo

 MISEL: intelektualni nivo

 EMOCIJE: čustveni nivo

 TELESNI OBČUTEK: telesni nivo

2 IZHODIŠČE

V drugem izhodišču se pozornost usmerja na reakcije na vsakem nivoju: spoznavno- socialnem, intelektualnem, čustvenem in telesnem.

3 IZHODIŠČE

V tretjem izhodišču lahko pride do fizičnega soočenja z alergenom, ni pa nujno.

 • Sledi delo po tehniki SMET.

4 IZHODIŠČE

V četrtem izhodišču se pozornost ponovno usmeri na zgoraj naštete reakcije na vsakem nivoju: spoznavno-socialnem, intelektualnem, čustvenem in telesnem.

5 IZHODIŠČE

Peto izhodišče je namenjeno razmišljanju o zdravem odnosu do alergena.

6 IZHODIŠČE

V šestem izhodišču je aktivnost usmerjena na vzroke alergije ter pomoč pri njihovem postopnem omiljanju in odpravljanju.

 • Sledi delo po tehniki SMET.

7 IZHODIŠČE

V sedmem izhodišču je pozornost usmerjena v pomoč pri odpravljanju alergije iz fizičnega telesa.

8 IZHODIŠČE

Osmo izhodišče je usmerjeno na kolektivno nezavedno.

9 IZHODIŠČE

Deveto izhodišče je namenjeno analizi odnosov obravnavane osebe do okolja oz. drugih oseb.

10 IZHODIŠČE

V desetem izhodišču obravnavana oseba analizira odnose okolja oz. drugih oseb do nje.

11 IZHODIŠČE

Enajsto izhodišče je namenjeno opazovanju in analizi občutkov v povezavi z alergenom.

12 IZHODIŠČE

Dvanajsto izhodišče je namenjeno preverjanju možnosti ponovitve alergične reakcije na alergen.

Če svetovalec in obravnavana oseba ugotovita, da se to ne more več zgoditi, sledijo napotki v zvezi z VAJAMI ZA FIKSIRANJE UGODNEGA STANJA.

 
Z njimi fiksiramo ozaveščeno in odpravljeno. S temi vajami obravnavana oseba utrdi naslednje:

 • svoje odločitve, cilje;
 • voljo in prepričanost v to, da bo doseženo ohranil in realiziral v vsakdanjem življenju;
 • navkljub spremembam vzpostavil ali ohranil brezpogojno ljubezen do bližnjih;
 • osvobodi sebe in preko tega tudi druge.

Če svetovalec in obravnavana oseba ugotovita, da se lahko alergijske reakcije ponovijo proti volji obravnavane osebe, nadaljujeta delo po TEHNIKI IZNIČENJA NEUGODNIH PODZAVESTNIH VZORCEV.

Delo po tej tehniki se ponavlja toliko časa, dokler rezultati ne pokažejo, da so vzroki alergije v resnici izničeni.

Bistvo tehnike odpravljanja alergij je v tem, da skozi proces izluščimo izrinjene podzavestne programe, ki jih naša zavest in naš um ne dojemata. Končni uspeh je močno odvisen od praktičnih izkušenj, spretnosti in znanja svetovalca in aktivnega ter motiviranega sodelovanja obravnavane osebe.

 

POVEZAVA MED ALERGIJAMI IN TIPI TEMPERAMENTOV

Sangvinik – sončno rumeni tip.

Melanholik – globoko modri tip.

Kolerik – ognjeno rdeči tip.

Flegmatik – umirjeno zeleni tip.

 

Vir: http://www.tempera.si/temperamenti


Značilnosti in povezave med alergijami in temperamentnimi tipi zagotovo veljajo za čiste tipe temperamenta, v manjši meri pa za mešane tipe.


FIZIČNA POVEZAVA

S šibkim in zavrtim imunskim sistemom so flegmatiki in koleriki bolj kot ostali tipi temperamentov, ki teh težav nimajo, izpostavljeni mikroklimatskim spremembam in onesnaženosti okolja, ki predstavljajo enega izmed pomembnih vzrokov alergij, na katerega nimamo vpliva. Koleriki so še dodatno izpostavljeni nevarnostim pojava alergij zaradi nagnjenosti h kroničnim virusnim okužbam (gripe, okužbe mehurja in sečil, sinusov, vaginalnega trakta). Oba tipa temperamenta, kolerik in flegmatik, pa tudi zaradi motenj delovanja ščitnice. Težave v delovanju ščitnice (premajhno izločanje ščitničnih hormonov) lahko vplivajo na pojav alergij tudi pri sangviniku.

Flegmatiki in melanholiki so lahko glede alergij ogroženi zaradi občutljivejšega prebavnega trakta (nizka raven želodčne kisline). Na prehrano bi morali paziti bolj kot ostala dva tipa temperamentov, saj je lahko pri njih nezdrava hrana hiter sprožitelj raznovrstnih alergij. Tem težavam se lahko pridruži tudi kolerik zaradi nagnjenosti k motnjam v ravnovesju črevesne flore.

Virusne okužbe lahko predstavljajo pomemben vzrok pojava alergij pri sangviniku, saj je telesno dovzeten za najrazličnejša vnetja, gastrointestinalne težave, okužbe s paraziti, avtoimunske bolezni. Še posebej so lahko pri njem hitro ogrožena dihala,  pogost pojav so alergije na cvetni prah. Tudi melanholik je lahko alergično ogrožen zaradi virusnih okužb, saj ima lahko tudi ta tip temperamenta pretirano občutljiva prebavila in črevesje.

Zaradi motenj v strjevanju krvi sta lahko ogrožena v povezavi z alergijami flegmatik in melanholik. Kri se pri njima hitro strjuje, zaradi česar je znižana raven protiteles.

Če izhajamo iz telesnih značilnosti, lahko ugotovimo, da sta glede možnosti pojava alergij, približno enako ogrožena flegmatik in kolerik, nato melanholik,  najmanj pa sangvinik.


PSIHIČNA POVEZAVA

Psihični vzroki alergij so najpogosteje vezani na vedenjske vzorce, ki so pogosto že tako ukoreninjeni, da se jih sploh ne zavedamo. Na te vzroke nimamo vpliva (obremenitve sodobnega tempa življenja, travme, stigmatizacije, tragični dogodki, naravne katastrofe…). Hitreje kot pri ostalih dveh tipih temperamentov, lahko sprožijo pojav alergij pri melanholiku in flegmatiku zaradi njune introvertiranosti. Introvertirani so omejeni v družbeni interakciji, iz teh razlogov redkeje ali sploh ne poiščejo pomoči, kadar so v težavah. Na življenjske okoliščine se odzivajo s hitro zasičenostjo. Če se le-ta ne ustavi, jih to hitro pripelje v stres. Psihični vzroki alergij jim pridejo do živega mnogo hitreje kot ekstravertiranim.

Vzroki za alergije, na katere imamo neposredni vpliv, močneje prizadenejo različne tipe temperamentov v različnih intenzitetah in iz različnih vzgibov.

Melanholiki imajo visoka pričakovanja do sebe in drugih, kar je v življenju v popolnosti težko doseči in jih iz teh razlogov vse to spravlja v neprestano ponavljajoči se stres. Nagnjeni so tudi k perfekcionizmu (prevelika higiena, pikolovstvo, težnja k popolnosti, itd.), kar nepretrgano ruši njihovo psihofizično ravnovesje in jih preko tega izpostavlja možnostim odzivanja z alergijami.

Koleriki so po naravi  jezljivi, kar razjeda in ruši njihovo ravnovesje. Pred zunanjimi obremenitvami se pogosto branijo s podzavestnimi obrambnimi mehanizmi projekcije in manipulacije, kamor velikokrat, prav tako podzavestno, umestijo tudi alergije.

Flegmatike močno obremenjuje strah, ki predstavlja naše najbolj nevarno in ogrožujoče čustvo. Po njihovem manifestnem vedenju bi lahko rekli, da gre ravno za nasprotno delovanje, saj že sama beseda pove, da so očitno ravnodušni, a to ne drži. »Zunanji videz vara«. Ker je čustvo strahu pri njih kontinuirano prisotno, to predstavlja največjo nevarnost za izgorevanje. Raziskave in praktične izkušnje kažejo, da veliko manj škodujejo redki in močnejši stresi, travme, kot pa šibkejši in neprestano ponavljajoči (prisotni vseskozi, vsak dan). Zaradi prisotnosti tega nevarnega čustva flegmatik brani svoj jaz z obrambnimi mehanizmi represije (ogrožujoče vsebine s prisilo rine v podzavest z avto destruktivnimi dejanji), kompenzacijo (nadomeščanje neugodnega) in perfekcionizmom (težnjo k popolnosti). V vse te tri mehanizme pa podzavestno velikokrat umešča tudi alergije.

Če izhajamo iz psihičnih vzrokov za alergije, lahko ugotovimo, da je glede možnosti pojava alergij najbolj ogrožen flegmatik, sledi mu kolerik in melanholik, najmanj pa sangvinik.

Če strnemo oboje, psihične in fizične vzroke, ter značilnosti posameznih tipov temperamentov, je glede možnosti pojava alergij najbolj ogrožen flegmatik (nepretrgana prisotnost strahu), sledi mu kolerik, melanholik in daleč najmanj sangvinik. Torej, ko izpolnjujemo test si vroče zaželimo, da nas bo označil kot sončno rumene sangvinike, ker bomo s tem lahko upali na to, da imamo manj možnosti za alergične odzive. Glede na to, da raziskave kažejo, da naj bi bila do konca leta 2020 polovica svetovnega prebivalstva alergična (najbrž bomo takrat hodili že v »skafandrih« če se bomo zgolj izogibali alergenom, ne pa tudi odpravljali alergij), je lahko sončno rumen tip temperamenta za nas velika in perspektivna spodbuda (seveda izključno v povezavi z alergijami).

Vsak temperamentni tip ima svoje prednosti in slabosti. Tudi iz teh razlogov je smiselno ugotoviti, kakšen tip temperamenta smo, saj lahko na osnovi poznavanja tega, ugodne lastnosti nadgrajujemo, neugodne pa odpravljamo. Tempera vprašalnik (ugotovite svoj temperament - test).

 

 

PRIMER ODPRAVLJANJA ALERGIJE S TEHNIKAMI METODE OSD

Emil Š., 56 letni elektrotehnik iz Murske Sobote je imel dobrih petnajst let težave s senenim nahodom  oz. sezonskim rinitisom. Rezultati medicinskih izvidov so iz leta v leto  izkazovali  poslabšanje. Ob težavah z alergijo je imel še druge probleme: težave z alkoholom, pogosta depresivna stanja, večkrat je že razmišljal o samomoru ali vsaj tem, da bi  vse skupaj pustil in nekam izginil. Vmes je pustil službo.

Emil je pretežno kolerični tip temperamenta (ognjeno rdeči) in v veliki meri tudi melanholik (globoko modri tip). Odkar pomni, je imel težave s ščitnico (premajhno izločanje ščitničnih hormonov), kar je lahko tudi fizično vplivalo na pojav alergij.

Kot melanholik je lahko bil glede alergije ogrožen tudi zaradi občutljivejšega prebavnega trakta (nizka raven želodčne kisline). Moral bi bolj paziti na prehrano. Narava dela mu ni dopuščala, da bi se prehranjeval bolj zdravo, veliko je bil od doma, na poti in tako izpostavljen nezdravemu prehranjevanju. Kot kolerik pa je nagnjen tudi k motnjam v ravnovesju črevesne flore in s tem posledično k alergijam. Večkrat je imel tudi gastrointestinalne težave, se okužil s paraziti…, kar mu je največkrat ogrozilo dihala in lahko tudi povzročilo alergijo, predvsem na cvetni prah.

Od alergij je bil ogrožen tudi zaradi svojih vedenjskih vzorcev, kolerične jezljivosti in melanholične introvertiranosti ter s tem omejen v družbeni interakciji. Odkar pomni, se je na življenjske okoliščine odzival s hitro zasičenostjo, predvsem v povezavi z ženskami in njihovimi zahtevami. In ker se le-ta običajno ni ustavila, ga je to hitro pripeljalo v stres pri bivši ženi, tašči in tudi hčerki.

V času sodelovanja v obravnavi si je uredil osebni stečaj. S tem si je ustvaril možnosti zaživeti na novo. Veliko dolgov mu je ostalo iz obdobja, ko je še živel z bivšo ženo. Njegovo življenje je bilo kar v razsulu, tako daleč, da se takšnega ni prenašal več, moral je nekaj ukreniti. Alergija mu je zelo zagrenila življenje. Živi na vasi, navajen je gibanja na prostem, tudi okrog hiše mora marsikaj postoriti. Vsako leto praktično skoraj pol leta ni smel iz hiše zaradi cvetenja trav. Dobesedno se je dušil v zaprtih prostorih, saj je lahko okna odpiral le zgodaj zjutraj in pozno zvečer in še to le za kratek čas. Razmišljal je že o nabavi klimatske naprave, a se za to nikoli ni našlo dovolj denarja. Ob vseh težavah je videl le še eno dodatno delo, ki mogoče sploh ne bi bistveno pripomoglo k odpravi problemov. Vsako sezono so mu trave dražile nos, ga mašile, izcedki so mu parali »živce«, teklo mu je iz oči, po pol leta se praktično ni mogel spočiti, ker se ni mogel naspati. Kihanje mu je povzročalo glavobole. Večkrat se mu je vnela očesna veznica. V  občutljivem sezonskem času je včasih tudi večkrat bruhal, čeprav včasih ni več vedel ali zaradi alergije ali pretiravanja v popivanju. Spraševal se je, kaj naj počne sam zaprt v hiši drugega kot pije. Vsaj to mu je še ostalo. Včasih ga je ponoči dušilo in spet ni vedel, ali zaradi pomanjkanja svežega zraka, ali zaradi utesnjenosti in depresije. Verjetno se je vse dogajalo zaradi obojega. Zdravnik mu je rekel, da ni nujno, da mu alergijo povzročajo samo pelodi trav in rastlin, lahko tudi sadje in/ali zelenjava. To ga je še bolj potrlo, saj se je začel spraševati, s čim se še sploh lahko prehranjuje.

S pojavom »sezone cvetenja« pogosto ni vedel natančno, ali je prehlajen ali ga muči seneni nahod, čeprav je te težave prenašal že vrsto let. Ob lepih sončnih dneh je posedal doma, v gostilne se je odpravljal ob dežju. Sosedje ga imajo za lenuha, saj, ko so vsi pridno delali zunaj, je on »smrdel« v hiši. Prežal je na vremenske napovedi, preverjal vsebnost cvetnega peloda v zraku. Večkrat je pomislil, da bi mu bilo lažje, če bi čas cvetenja rastlin in vsebnost peloda v zraku spremljal preko interneta, a ni imel denarja za računalnik. Brez zdravil skoraj ni zmogel, začel jih je jemati še preden se je pojavila nevarnost, da se je izognil neželenim posledicam. Ker pa je zraven še veselo pil, ga je pričelo telo izdajati. Večkrat ga je čudno zbadalo okrog srca. Dopust bi moral načrtovati v okolju z drugačnim podnebjem (ob morju, v gorah), a kaj ko ni bilo denarja za to. V okolici hiše bi bilo potrebno marsikaj popraviti, on pa ni smel ven oz. je lahko šel le ob dežju.


Odpravljanje alergije pri Emilu Š. s TOP (tehnika odpravljanja preobčutljivosti) v okviru metode OSD


Lociranje dogodka prvega pojava alergičnih reakcij

Dogodek je intenzivneje vezan na Emilovo ločitev in vrnitev hčerke v njegovo oskrbo. Že v času njegovega odraščanja so pri njem precej pogosto zaznali alergične reakcije, a so jih bolj povezovali s prehladi. Alergičnim težavam takrat niso posvečali posebne pozornosti. Po ločitvi so se težave pojavile v intenzivnejši obliki. Žena je Emila zapustila in se skupaj z njuno hčerko preselila k novemu partnerju. Dve leti je živel sam in če je povsem iskren, mu je na nek način ustrezalo. Spoznal je, da pravzaprav še ni bil pripravljen na družino. V tem času je pustil državno službo in odprl svoj s.p., kar šlo mu je. Potem se je hčerka odločila, da želi živeti z njim. K njemu se je vrnila na spomlad in vse se mu je ponovno postavilo na glavo. Takrat so se začele težave z alergijo.

 

Povzetek rezultatov tehnike SMET

Slike čudovitega travnika za hišo, celega v enem samem cvetju; jezne hčerke; v obraz zariple tašče; pobesnele žene; izmikajočih pogledov sosedov; psa, ki leži na časopisu; poplavljene kleti hiše; samega sebe v zatemnjenem zatohlem prostoru s steklenico viskija v roki; izterjevalcev na njegovih vratih; policijskega avtomobila pred njegovo hišo;

Misli o tem, kaj narediti; o samomoru, pobegu, ubijanju, nesmiselnosti vsega.

Emocije strahu, zaskrbljenosti, nemoči, krivde, jeze, sovraštva, maščevanja, agresije.

Telesni občutek »zabasanosti«; zbadanje okrog srca; suha usta; žeja; megla pred očmi; srbenje nosu; slabost, vrtoglavica, napihnjenost.

 

Povzetek dogajanja na različnih nivojih osebnosti

Skozi obravnavo je na spoznavno socialnem področju ugotovil, da je z boleznijo propadel, da je živel kot klošar in na pol kriminalec, ki se je tolažil z alkoholom. Prihodkov ni imel, v glavnem zastarane dolgove. Občasno je kaj zaslužil s priložnostnim delom v okviru svojega osnovnega poklica. Podpore države in sociale ni želel prejemati. Država ga je predlagala za osebni stečaj. Hčerka se redno vrača domov iz tujine, kjer študira. Spoznanje, da je tako zabredel, ga je zelo pretreslo. Zaskrbelo ga je, kaj bo z njim, še posebej zaradi tega, ker se leta dodajajo in ne odvzemajo.

Možgane še vedno krepi, za njegove pojme mu delajo preveč. Redno rešuje križanke, veliko bere zelo zahtevno literaturo ruskih pisateljev, pesnikov, itd. V gostilni še danes prebere vse časopise, kolikor jih imajo na razpolago, saj sam nima naročenih. Nagaja mu um, za katerega je prepričan, da mu je vrinjen od zunaj, s strani ožjega in širšega družbenega okolja. Le-ta mu narekuje, kaj naj počne, da bo zadovoljil pričakovanja in zahteve drugih, ne pa tudi svojih lastnih. Zato se mu neprestano upira, kar ga posledično vodi do tega, da je neprestano v konfliktu sam s sabo. A je že bolje.

Sovražna, maščevalna čustva do mnogih okrog sebe je uspel v obravnavi dokaj ščistiti. V veliki meri se je rešil tudi strahov, utesnjenosti, zavrtosti, občutkov izločenosti. Ni se mu še uspelo uravnovesiti v ljubezni. Preprosto ne najde ženske, ki bi ga bila vredna. Najti partnerko za občasne, krajše zadovoljitve, mu sploh ne predstavlja problema, ne zmore pa trajnejše zveze. Vsake se hitro naveliča. Vse  kar naprej nekaj pričakujejo od njega. Na tem področju bo še delal na sebi.

Glede na to, da ga je zdravje že kar izdajalo, se zdaj počuti krepkejšega. Zaradi alergije se je marsičemu odrekel in s tem zanemaril tudi svoje telo. Zdaj je že tri leta ven iz tega, včasih mu še nagaja srce, a hujšega ni. Vrtoglavice se še občasno pojavijo, vid mu peša s starostjo. Nekih večjih naporov ne zmore, v hribe ne hodi, ker ga je med drugim strah višine. Tudi tega strahu se bi rad še znebil.

 

Pozitiven odnos do alergena

Ni vedel, kaj bi naredil od sreče, ko se je lahko v prvem letu po odpravi alergije prosto, skozi celo leto in še posebej takrat, ko je najlepše (spomladi) gibal povsod, kjer mu je bila volja. Pomlad je njegov najljubši letni čas, ki ga je prej zaradi alergije zasovražil. Dobil je večjo voljo in motivacijo do dela zunaj. Sosedje in tašča so bolj prizanesljivi do njega. Nad njim sicer niso ravno navdušeni, a imajo solidne sosedske odnose. Sam si lahko prideluje hrano in si tako izboljšuje kvaliteto svojega življenja. Lahko jo celo je. Prej ni smel uživati nekih navzkrižnih alergenov: krompirja, paradižnika, graha…, zelišč; peteršilja, zelene; koščičastega sadja. Tudi njegovemu psu ni treba več jesti časopisa, ker mu lahko priskrbi ostanke hrane, ki jo sam uživa. Za hišo ima tri stare jablane, hruško, dve slivi, na katerih je sadje prej dozorevalo in gnilo, ker ga nihče ni pobral. Pa kaj bi ga, če ga ni smel jesti, hčerka pa tako in tako uživa samo eksotično sadje.

 

Odpravljanje zavednih in nezavednih vzrokov alergije

S svetovalcem izvedeta soočenje s travmami in drugimi vzroki alergije, ki so se nahajali na različnih nivojih njegove osebnosti. Med drugim ga je bremenila tudi travma iz otroštva, zaradi katere se je razvijal v tip žrtve. V rosnih letih je doživljal veliko kritike na račun svojega vedenja in poskuse nadzora v obliki zahtev (to smeš in tega ne smeš, sedi mirno, lepo jej, itd.).

 

Analiza odnosov z ožjim in širšim družbenim okoljem

S sprejetjem hčerke v oskrbo so se zahteve s strani okolja pojavile na podoben način kot v otroških letih. Ponovno je bil postavljen pod drobnogled ožjega in širšega okolja v stilu, kaj dela prav in kaj ne.

 

Opazovanje samega sebe v povezavi z alergenom

Z ozaveščanjem nezavednih vzorcev in programov je spoznal, da je svojo travmo iz otroštva spremenil v življenjsko poslanstvo. Hitro je osvajal pravila igre in ljudem ustregel, da ne bi bil kritiziran. Navzven je deloval ponižno, uslužno in z vtisom, da mu lahko okolje vlada (navznoter pa se je v njem kopičila jeza in zamera do ljudi okrog sebe). Ta neugodna čustva, kot tudi vsa tista, ki so se jim pridružila, je bilo potrebno sčistiti. V času težav z alergijo se je prepoznaval v vlogi žrtve. V njegovi podzavesti je bilo aktiviranih precejšnje število obrambnih mehanizmov. Pred zunanjimi obremenitvami se je pogosto branil s projekcijo, zanikanji, represijo, racionaliziranjem, potlačevanjem in manipulacijami, kamor bi velikokrat, prav tako podzavestno, lahko umestili tudi alergije, še posebej zaradi tega, ker se je tudi sam prepoznal v žrtvenem karakterju. Da mu je bila omogočena pot naprej in razreševanje vzrokov za alergije, je bilo potrebno obrambne mehanizme razbiti in mu preko tega omogočiti ozaveščanje potlačenega.

 

Možnost vrnitve alergije v prihodnosti

V neposrednem soočenju z alergenom  s svetovalcem alergičnih reakcij na alergen nista zaznala več. Od takrat teče že tretje leto njegovega življenja brez alergičnih reakcij. Sledi navodilom za izvajanje vaj za fiksiranje ugodnega stanja in občasno obravnavi še kakšnih drugih težav in motenj, ki se pojavijo sproti ali so ostale še od prej.

Pri nekaterih posameznikih obstaja možnost vrnitve alergičnih reakcij na osnovni (cvetni prah) ali navzkrižni alergen, vendar v milejši obliki in še to, običajno, v izjemno stresnih okoliščinah. Pri morebitnih ponovitvenih reakcijah, se del ali celotna obravnava obnovi v povezavi z na novo odkrito stresno situacijo.


Delo po metodi OSD ne konkurira delu medicine in ostalim metodam in načinom zdravljenja in ne predstavlja lažno usmerjene alternativne poti, ker o alternativi pri metodi OSD sploh ne moremo govoriti. Nastanek, uporaba in rezultati dela po metodi OSD temeljijo na pridobljenem znanju in strokovnih izkušnjah njenih avtorjev. V dobro zdravja nas vseh bi bilo prav, da se znanja in izkušnje dopolnjujejo in ne izključujejo. Vse tehnike metode OSD potekajo na popolnoma zavestni in mentalni ravni. Obravnavani je ves čas 100% zavestno prisoten in aktivno sodeluje. Proces odpravljanja alergije lahko poteka vzporedno z medicinskimi in drugimi pristopi in z možnostjo ravnanja po navodilih ter z uživanjem zdravil, če so posamezniku le-ta predpisana. Delo po metodi OSD predstavlja le oporo vsemu dogajanju na področju alergij. Ob medicini in vseh drugih metodah delo po metodi OSD pomaga vsem, obremenjenim z alergijami oz. se z njimi dopolnjuje in jih v nobenem primeru ne negira. Medicina vendarle predstavlja vedo in delovanje, usmerjeno k preprečitvi in zdravljenju bolezni ter povrnitvi zdravja ljudem in je v vsakem primeru povezana z dejavnostjo zdravnikov. Oseba, ki ni zdravnik, ne sme zdraviti, lahko pa s svojo dejavnostjo dopolnilno sodeluje pri preprečevanju bolezni in vračanju psihofizično ugodnega stanja ljudem. Noben posameznik ni ustvarjen za to, da bi trpel, temveč da bi živel v ravnovesju sam s sabo in z drugimi.

Friday the 19th.
Joomla template freaks