Metoda OSD

 

 

        

 

 

Metodo osvobajanja sebe in drugih (metodo OSD) sta razvila mag. Darija Žgavc, univ. dipl. psih. in Rajmund Jug, asistent praktik. Metoda je nastala na osnovi njunega več desetletij trajajočega osvajanja in nadgrajevanja teoretičnih znanj, predvsem pa nabiranja praktičnih izkušenj iz psihološko svetovalnih obravnav posameznikov in skupin z najrazličnejšimi težavami, motnjami in boleznimi. Vso osvojeno znanje, izkušnje in primere dobre prakse, kot tudi rezultate in načine dela po metodi OSD širita skozi predavanja, seminarje, delavnice ter publiciranje strokovnih priročnikov, učbenikov in poljudnih knjižic za širšo javnost.

Po metodi OSD se težave, motnje, bolezni odpravljajo in ne zdravijo. Proces obravnave zahteva lastno aktivnost vključenega, svetovalec ga skozi proces vodi in usmerja.

Metoda OSD temelji na elementih psiholoških znanj in terapij (klasične behavioristične, kognitivne, realitetne, kontrolne, itd.) in komplementarnih znanj (tradicionalne kitajske medicine, psihotronike, itd.). Osvobajanje po metodi OSD pomeni najprej osvobajanje samega sebe od različnih težav, motenj in bolezni.  Če pa se vsega tega osvobodimo sami, s tem osvobodimo tudi druge, najprej svoje ožje družinsko okolje, posredno pa tudi širše.


 

     

 

Delovanje stresa

 

Po čem se metoda OSD razlikuje od drugih metod obravnavanja, zdravljenja, svetovanja …?


Ne izključuje medicine in drugih metod, oblik zdravljenja in obravnave. Posameznik se lahko vzporedno zdravi in obravnava po metodi OSD.

Zagotavlja vsaj 80% uspeh v:

  • rehabilitiranju po naravni poti,
  • uravnoteženju poslovnega in osebnega življenja slehernega posameznika, skupine, organizacije, društva, institucije…

Je ekonomična, cenovno in časovno optimalna, dosegljiva vsakomur, njena uporaba je mogoča pri večini ljudi, ne glede na psihosomatsko stanje, starost (spodnja meja 8 let), spol, status, narodnost, raso ali morebitni predsodek o rehabilitaciji brez konzumiranja medikamentoznih substanc. Tudi skeptične osebe dosežejo rezultate, ker obravnava z metodo OSD temelji na fizioloških in naravnih procesih, imenovanih  "biofeedback".

  • Svetovalec vključenega aktivno vodi skozi proces odpravljanja težav in ga skozi njegovo aktivno sodelovanje istočasno nauči, kako si lahko v bodoče pomaga sam.
  • Po končanem procesu obravnavani dobi napotke za fiksacijo rehabilitacije po obravnavi. Glede na to, da se prostovoljno in s podpisano izjavo vključi v obravnavo, je za uspešno rehabilitacijo po odpravljeni težavi pomembno, da upošteva priporočila svetovalca. V času rehabilitacije mu je nudena brezplačna pomoč preko raznovrstnih komunikacijskih oblik.
  • Obravnavani je proučevan z vseh vidikov delovanja: čustvenega, intelektualnega, telesnega in socialno – spoznavnega. To je izjemnega pomena predvsem takrat, kadar gre za kompleksne težave, motnje, bolezni, ko je potrebno za uspešno rehabilitacijo vzpostaviti ravnovesje med vsemi nivoji in ga potem tudi (s pomočjo priporočil) vzdrževati.
  • Vsem zainteresiranim je omogočena obravnava na njihovem domu, kar je priporočljivo predvsem takrat, kadar gre za razreševanje problematike, na katero zelo vplivajo družinske razmere in medsebojni odnosi med posameznimi člani družine.
  •  Za učinkovito razreševanje problemov se opravljajo tudi obiski in ocene situacij v institucijah (po predhodnem dogovoru in najavi), v katere je posameznik vključen (šole, vrtci, delovna mesta, zdravilišča, bolnišnice, različni zavodi, itd.).